Zagreb By Locals app


Studentski rad
iOS aplikacija

Godina: 2010
Kolegij: Osnove interaktivnih medija
Mentori: Ian Borčić, Tin Kadoić

Tipografija: Bree (Type Together)

 

 

 

Aplikacija je zamišljena kao alternativni vodič koji bi mlađoj populaciji stranih turista ponudio sve relevantne informacije za vrijeme njihova boravka u Zagrebu. Za njezinu uspješnu realizaciju bilo bi potrebno redovito ažurirati i filtrirati podatke, kako bi u svakom trenutku isti bili iskoristivi krajnjem korisniku.

Struktura same aplikacije podijeljena je na 4 osnovne kategorije koje su kroz analizu i projektiranje proizašle kao dovoljno općenite da bi se u njih moglo smjestiti različite vezane podkategorije, a s druge strane jasne u toliko što korisniku daju intuitivno naslutiti što bi se moglo dogoditi u slijedećim ekranima. Kada se jednom odabere kategorija sa glavnog ekrana, on se više ne pojavljuje do slijedećeg pokretanja aplikacije, a navigacija je zatim uspostavljena sa umanjenim izbornikom koji se nalazi na dnu ekrana. Pomoću njega korisnik u svakom trenutku može skakati s jedne kategorije u drugu ovisno o potrebama, a što je i smisao aplikacije (upoznavanje Zagreba kroz netipičan pristup, ne nužno logičnim redosljedom).

Ovakav tip aplikacije zamišljen je da funkcionira po principu ‘od mladih za mlade’, što nastoji prikazati i DIY estetika koja je realizirana kroz prostoručne crteže (statični dio grafike) i jednostavne digitalne kolorističke akcente (dinamični dio grafike koji korisniku daje do znanja da se radi o interaktivnom sadržaju). Sva oprema u aplikaciji koja se smatra konstantnom iscrtana je rukom (nazivi kategorija, njihovi znakovi…) a promijenjivi dio ispisan je postojećom tipografijom, ali koloristički se i dalje naslanja na cjelokupnu estetiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikaciju možete isprobati i u real time simulaciji napravljenoj pomoću Adobe Flash Catalysta: Zagreb By Locals App

Zagreb By Locals app


Studentski rad
iOS aplikacija

Godina: 2010
Kolegij: Osnove interaktivnih medija
Mentori: Ian Borčić, Tin Kadoić

Tipografija: Bree (Type Together)

 

 

 

Aplikacija je zamišljena kao alternativni vodič koji bi mlađoj populaciji stranih turista ponudio sve relevantne informacije za vrijeme njihova boravka u Zagrebu. Za njezinu uspješnu realizaciju bilo bi potrebno redovito ažurirati i filtrirati podatke, kako bi u svakom trenutku isti bili iskoristivi krajnjem korisniku.

Struktura same aplikacije podijeljena je na 4 osnovne kategorije koje su kroz analizu i projektiranje proizašle kao dovoljno općenite da bi se u njih moglo smjestiti različite vezane podkategorije, a s druge strane jasne u toliko što korisniku daju intuitivno naslutiti što bi se moglo dogoditi u slijedećim ekranima. Kada se jednom odabere kategorija sa glavnog ekrana, on se više ne pojavljuje do slijedećeg pokretanja aplikacije, a navigacija je zatim uspostavljena sa umanjenim izbornikom koji se nalazi na dnu ekrana. Pomoću njega korisnik u svakom trenutku može skakati s jedne kategorije u drugu ovisno o potrebama, a što je i smisao aplikacije (upoznavanje Zagreba kroz netipičan pristup, ne nužno logičnim redosljedom).

Ovakav tip aplikacije zamišljen je da funkcionira po principu ‘od mladih za mlade’, što nastoji prikazati i DIY estetika koja je realizirana kroz prostoručne crteže (statični dio grafike) i jednostavne digitalne kolorističke akcente (dinamični dio grafike koji korisniku daje do znanja da se radi o interaktivnom sadržaju). Sva oprema u aplikaciji koja se smatra konstantnom iscrtana je rukom (nazivi kategorija, njihovi znakovi…) a promijenjivi dio ispisan je postojećom tipografijom, ali koloristički se i dalje naslanja na cjelokupnu estetiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikaciju možete isprobati i u real time simulaciji napravljenoj pomoću Adobe Flash Catalysta: Zagreb By Locals App