Delvard Gradient specimen


Tag: Graphic

Dizajn Typonine kataloga slova

Godina: 2011
Naručitelj: Typonine
Koautor: Nikola Djurek

Tipografija: Delvard Gradient, Delvard
Papir: Munken Print Cream 15 80 g/m²
Format: otvoreni 64 x 96 cm, zatvoreni 24 x 16 cm

Drugi katalog slova Typonine digitalne slovolivnice, predstavlja tipografiju Delvard Gradient koja je proizašla iz već postojeće – Delvard Display familije. Delvard Gradient ne posjeduje kurentna slova te ga to čini isključivo display tipografijom koja je namjenjena korištenju na velikim veličinama (od identiteta, naslova, različitih natpisa u prostoru pa sve do plakata). Upravo je plakat forma pomoću koje je predstavljena ova izrazito napredna tipografija u tehničkom ali i vizualnom dijelu.

Sam katalog/plakat projektiran je obostrano kako bi primarno služio kao katalog slova, a rastvoren, na poleđini sadrži tipografski plakat. Katalog/plakat se sastoji od 16 strana/polja, a koja se sklapaju u konačni format. Otvaranjem kataloga postepeno, dobiva se sve više informacija o fontu sa svakim otvaranjem, te na kraju imamo konačnu sliku o tipografiji kao cjelini (od ideje, projektiranja, funkcija, znakova, pa do primjera upotrebe).

Pošto tipografiju velikim dijelom karakteriziraju napredne funkcije koje se mogu aktivirati gotovo isključivo u Indesignu, one su prikazane i objašnjene upravo pomoću izbornika iz tog programa.

 

Katalog se može kupiti na Typonine.com 

 

Delvard Gradient specimen


Dizajn Typonine kataloga slova

Godina: 2011
Naručitelj: Typonine
Koautor: Nikola Djurek

Tipografija: Delvard Gradient, Delvard
Papir: Munken Print Cream 15 80 g/m²
Format: otvoreni 64 x 96 cm, zatvoreni 24 x 16 cm

Drugi katalog slova Typonine digitalne slovolivnice, predstavlja tipografiju Delvard Gradient koja je proizašla iz već postojeće – Delvard Display familije. Delvard Gradient ne posjeduje kurentna slova te ga to čini isključivo display tipografijom koja je namjenjena korištenju na velikim veličinama (od identiteta, naslova, različitih natpisa u prostoru pa sve do plakata). Upravo je plakat forma pomoću koje je predstavljena ova izrazito napredna tipografija u tehničkom ali i vizualnom dijelu.

Sam katalog/plakat projektiran je obostrano kako bi primarno služio kao katalog slova, a rastvoren, na poleđini sadrži tipografski plakat. Katalog/plakat se sastoji od 16 strana/polja, a koja se sklapaju u konačni format. Otvaranjem kataloga postepeno, dobiva se sve više informacija o fontu sa svakim otvaranjem, te na kraju imamo konačnu sliku o tipografiji kao cjelini (od ideje, projektiranja, funkcija, znakova, pa do primjera upotrebe).

Pošto tipografiju velikim dijelom karakteriziraju napredne funkcije koje se mogu aktivirati gotovo isključivo u Indesignu, one su prikazane i objašnjene upravo pomoću izbornika iz tog programa.

 

Katalog se može kupiti na Typonine.com