Blur 13


Tag: Graphic

Studentski rad

Godina: 2012
Kolegij: Tipografija (Dizajn fonta i kaligrafija 2)
Mentori: Damir Bralić, Nikola Đurek

Tipografija: FilmGeo (u procesu), Delvard Condensed (Typonine)
Format: 12.5 cm x 27.7 cm (foldano)
Papir: Revive Natural uncoated 90g

Omot albuma ‘13’ grupe Blur je traka sa tekstovima koja je podijeljena na 13 dijelova koliko ima i pjesama. Dijelovi su različitih dužina, u omjeru trajanja pripadajuće pjesme i sklapanjem se dobiva forma koja izlazi iz formata klasičnog omota CD-a na način da asocira na ime benda – Blur.

Na sklopljenoj formi nalazi se lettering sa nazivom benda koji je se rasklapanjem poptuno gubi i do izražaja dolaze brojevi pjesama sa tekstovima. S obzirom da dužina papira predstavlja dužinu pjesme, stihovi prate te omjere i na papiru se pojavljuju u skladu s vremenom pojavljivanja u pjesmi.

Na stražnjoj strani otisnuta su točna vremena početaka stihova koja zbog prozirnosti papira lagano izbijaju na prednju stranu. Korištena tipografija za naziv benda, brojeve pjesama i vremena je autorska, a proizlazi iz potpune geometrije. Razlog zbog kojeg se sve bazira na tehnički dobivenim (konstruiranim) elementima je taj da se radi o prvom albumu na kojem bend eksperimentira sa elektronskom glazbom i dolazi do svojevrsne promjene zvuka u tom smjeru. Traka je otisnuta na industrijskom papiru, što se odnosi na inače karakterističan zvuk benda.

Prikaz sistema kako su dobivene duljine listova za svaku pjesmu. Standardni format produžen je za dužinu trajanja pjesme koja je primjenjena kroz omjere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blur 13


Studentski rad

Godina: 2012
Kolegij: Tipografija (Dizajn fonta i kaligrafija 2)
Mentori: Damir Bralić, Nikola Đurek

Tipografija: FilmGeo (u procesu), Delvard Condensed (Typonine)
Format: 12.5 cm x 27.7 cm (foldano)
Papir: Revive Natural uncoated 90g

Omot albuma ‘13’ grupe Blur je traka sa tekstovima koja je podijeljena na 13 dijelova koliko ima i pjesama. Dijelovi su različitih dužina, u omjeru trajanja pripadajuće pjesme i sklapanjem se dobiva forma koja izlazi iz formata klasičnog omota CD-a na način da asocira na ime benda – Blur.

Na sklopljenoj formi nalazi se lettering sa nazivom benda koji je se rasklapanjem poptuno gubi i do izražaja dolaze brojevi pjesama sa tekstovima. S obzirom da dužina papira predstavlja dužinu pjesme, stihovi prate te omjere i na papiru se pojavljuju u skladu s vremenom pojavljivanja u pjesmi.

Na stražnjoj strani otisnuta su točna vremena početaka stihova koja zbog prozirnosti papira lagano izbijaju na prednju stranu. Korištena tipografija za naziv benda, brojeve pjesama i vremena je autorska, a proizlazi iz potpune geometrije. Razlog zbog kojeg se sve bazira na tehnički dobivenim (konstruiranim) elementima je taj da se radi o prvom albumu na kojem bend eksperimentira sa elektronskom glazbom i dolazi do svojevrsne promjene zvuka u tom smjeru. Traka je otisnuta na industrijskom papiru, što se odnosi na inače karakterističan zvuk benda.

Prikaz sistema kako su dobivene duljine listova za svaku pjesmu. Standardni format produžen je za dužinu trajanja pjesme koja je primjenjena kroz omjere.