6 pogleda na sobu


Tag: Graphic

Vizualni identitet, prostorna grafika, publikacija

Godina: 2012
Koautori: Damir Bralić, Luka Reicher

Tipografija: T9 Sans Hairline, UniZg Sans

Projekt studenata industrijskog dizajna na Studiju dizajna u Zagrebu,6 pogleda na sobu, u suradnji sa klasterom Hrvatski interijeri gdje je projketirano 6 različitih soba za potrebe ‘novog turizma’. Broj soba i njihovi nazivi postaju identitet projekta u tipografskom smislu, dok u produciranim materijalima (katalog, prostorni paneli, pingvini…) dominiraju foto-montaže tih soba. Pošto je cilj projekta predstaviti se na sajmu interijera Ambienta u što boljem svijetlu i privući potencijalne ulagače, ton i stil identiteta imaju luksuzan prizvuk.

Dvojezičan katalog nositelj je identieta kao jedina stvar koja zinteresiranima ostaje i nakon same izložbe. Izveden je u kombinaciji mat (tekstovi, c/b fotografije) i sjajnog (kataloški dio sa foto-montažama) papira sa tiskom u petoj boji (srebro). Na otvaranju poglavlja svake sobe, uz broj i naziv nalaze se i detaljne informacije o kategoriji u koju spada (broj zvijezdica), projektu, sudionicima i izvođaču).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat za tulum izveden je iz samog identiteta, dok je ‘šestica’ dekonstruirana u light show (na istom mjestu gdje je bilo izloženo 6 soba, kasnije je bio tulum).

 

 

 

6 pogleda na sobu


Vizualni identitet, prostorna grafika, publikacija

Godina: 2012
Koautori: Damir Bralić, Luka Reicher

Tipografija: T9 Sans Hairline, UniZg Sans

Projekt studenata industrijskog dizajna na Studiju dizajna u Zagrebu,6 pogleda na sobu, u suradnji sa klasterom Hrvatski interijeri gdje je projketirano 6 različitih soba za potrebe ‘novog turizma’. Broj soba i njihovi nazivi postaju identitet projekta u tipografskom smislu, dok u produciranim materijalima (katalog, prostorni paneli, pingvini…) dominiraju foto-montaže tih soba. Pošto je cilj projekta predstaviti se na sajmu interijera Ambienta u što boljem svijetlu i privući potencijalne ulagače, ton i stil identiteta imaju luksuzan prizvuk.

Dvojezičan katalog nositelj je identieta kao jedina stvar koja zinteresiranima ostaje i nakon same izložbe. Izveden je u kombinaciji mat (tekstovi, c/b fotografije) i sjajnog (kataloški dio sa foto-montažama) papira sa tiskom u petoj boji (srebro). Na otvaranju poglavlja svake sobe, uz broj i naziv nalaze se i detaljne informacije o kategoriji u koju spada (broj zvijezdica), projektu, sudionicima i izvođaču).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat za tulum izveden je iz samog identiteta, dok je ‘šestica’ dekonstruirana u light show (na istom mjestu gdje je bilo izloženo 6 soba, kasnije je bio tulum).